Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Quảng Ngãi

Các nhà thuốc được in đậm thì chắc chắn còn Niệu Bảo.

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1800 1723 để được hướng dẫn hoặc muốn mua hàng online thì xem “TẠI ĐÂY

 

STT
Quận / Huyện
Tên nhà thuốc
Địa chỉ
SĐT
1 TP Quảng Ngãi NT Thuộc Đường 394 Quang Trung, TP Quảng Ngãi 0975706907
2 NT Phương Uyên 128 Quang Trung, TP Quảng Ngãi 0553822089
3 NT Anh Khoa 02 Nguyễn Thụy, Trần Phú, TP Quảng Ngãi 0918278367
4 NT Thu Thành 08 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi 0553827182
5 thanh thanh 265 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi 0553823372
6 NT Thịnh Phát 297 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi 0553822194
7 NT Nam Thành 441 Hùng Vương,  TP Quảng Ngãi 0553710019
8 NT Dũng Loan 246 Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi 0905238486
9 NT Mỹ Ngọc 59 Nguyễn Tự Tân, TP Quảng Ngãi 0553822139
10 NT Kim Nguyên 790 Quang Trung, TP Quảng ngãi 0553825277
11 Nhà Thuốc Thái Bình 69 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi 977171732
12 NT Phương Nga 122 Chu Văn An, TP Quảng Ngãi 0919380138
13 NT Thanh Bình 213-215 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi 0553826035
14 NT Việt Phương 311 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi 05536271257
15 NT Thanh Hà Chợ Tạm, Phạm Văn Đồng 0553717721
16 Bình Sơn ĐL Thuốc -Ba Định TT Châu Ổ, Chợ Châu Ổ-Bình Sơn 0553805698
17 NT Quỳnh Thủy-Đăng văn Công Quốc Lộ1A ,TT Châu Ổ-Bình Sơn 0553851823
18 Mộ Đức NT Anh Hương Quốc Lộ 1A TT Mộ Đức 0553857566
19 NT Nguyên Hoa Thạch Trụ, Mộ Đức 0553855893
20  Đức Phổ NT Thanh Xuân Quốc Lộ 1A Đức Phổ  
21 NT Hải Yến Quốc Lộ 1A TT Đức Phổ 0945909579
22 NT Tuyết Nhung 1 Quốc Lộ 1A TT Đức Phổ 0553859336
23 NT Mai Trung Tâm Sa Huỳnh, Đức Phổ 0553860403
24 NT Tuyết sương Quốc Lộ 1A TT Đức Phổ 0553859209
25 NT Tuyết mai Cầu Trà Câu.Đức Phổ 0553972091
26 Sơn Tịnh NT Minh Tâm TT Sơn Tịnh, Sơn Tịnh 0973844924

Ý kiến của bạn